Inschrijfformulier der N.S.H.C. Apeliotes Seizoen 2022-2023

Wegens drukte is het niet meer mogelijk om je in te schrijven als trainingslid, voor meer informatie neem contact op met het bestuur.

Met dit formulier schrijf je je officieel in voor Apeliotes. VOORDAT je dit formulier kan invullen, heb je ook contact gehad met de Commissaris Breedtehockey (CBH). Van de CBH heb je te horen gekregen in welk team je geplaats bent. 

Mocht je nog geen contact hebben gehad met de CBH. Dan willen we je vragen om het wachtlijstformulier in te vullen. Deze is te vinden onder het kopje "Club info” en vervolgens "Aanmeldformulier”. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen door een mail te sturen naar: [email protected]


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
   
   
 
   
 
   
Soort lid
   
Hockeyinformatie
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
Studiegegevens
   
   
   
RU faculteit
   
HAN faculteit
   
N.S.H.C. Apeliotes is een vereniging voor en door studenten
  Om meer uit je lidmaatschap te halen raden wij het aan om ook bij een commissie te gaan. Hierom zouden wij graag willen weten of je geïnteresseerd bent in een commissie. Kijk voor meer informatie over de commissies op onze website onder 'clubinfo' - 'commissies'. Wellicht wil je graag training geven, dan kan je dat hier ook aangeven!

 
   
   
In geval van nood waarschuwen
   
   
   
   
   
Doorlopende Machtiging Contributie
  Hierbij machtig ik N.S.H.C. Apeliotes, tot wederopzegging, jaarlijks de per Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgestelde contributie af te schrijven ten gunste van bankrekeningnummer 0157.8679.27. ten name van N.S.H.C Apeliotes te Nijmegen. Lees ook: Informatie Machtiging.

 
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
Informatie Machtiging
  Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap van N.S.H.C. Apeliotes is een doorlopend lidmaatschap en wordt stilzwijgend verlengd tenzij schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar is opgezegd. Eerstejaars Apeliotes competitieleden betalen de standaard per ALV vastgestelde contributie, welke plaats zal vinden in het najaar. Ouderejaars ook indien zij in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. Ouderejaars competitieleden zonder scheidsrechterskaart betalen €50 meer dan de standaard per ALV vastgestelde contributie. Dit bedrag krijgen zij terug in het jaar dat de scheidsrechterskaart gehaald wordt. Teruggave geldt voor maximaal 1 jaar. NSHC Apeliotes verplicht zich jaarlijks 2 scheidsrechterscursussen te geven. Bij aanvaarding van het lidmaatschap der N.S.H.C Apeliotes worden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van N.S.H.C Apeliotes automatisch van kracht. Deze staan op www.apeliotes.nl

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.