Technisch Beleid


Het technisch beleid van de club wordt uitgevoerd door het bestuur en de technische commissie. Het technisch beleid wordt sinds het seizoen 2011-2012 uiteengezet. In het seizoen 2016-2017 is het Technisch beleidsplan opnieuw herschreven. Dit beleidsplan is speciaal geschreven voor N.S.H.C. Apeliotes als studentenclub, daar deze in grote mate verschilt van een reguliere burgerclub. Daarnaast is er speciale aandacht voor de opleiding en begeleiding van beginnende hockeyers en hockeyteams.

Daarnaast wordt het technisch beleid bepaald door het Arbitrageplan, het Prestatie Hockey Plan en de jaarlijkse beleidsplannen van het bestuur, zoals vastgesteld in de BeleidsALV.