Arbitrage

Arbitragebeleid

Competitie spelende leden worden binnen Apeliotes verplicht tot het behalen van een scheidsrechtersdiploma en het fluiten van competitiewedstrijden.

Enerzijds beoogt het bestuur hiermee de spelregelkennis onder de leden te bevorderen en anderzijds wordt hiermee ook getracht het beschikbaar aantal scheidsrechters te verruimen.


Deze verplichting staat beschreven in het huishoudelijk reglement (HR). Concreet houdt dit voor onze leden het volgende in:


A.Verplicht bezitten van een clubscheidsrechterkaart

  • Alle competitie spelende leden dienen in het bezit te zijn van een clubscheidsrechterskaart;
  • Alle leden die nog niet in het bezit zijn van een clubscheidsrechterskaart dienen deze te behalen in het eerste jaar dat zij lid zijn;
  • Leden die nog niet in het bezit zijn van een clubscheidsrechterskaart worden geboden om per jaar kosteloos twee opleidingstrajecten voor clubscheidsrechter te volgen. Een opleidingstraject omvat één cursus, één examen en één herexamen;Leden die in het bezit zijn van een clubscheidsrechterskaart ontvangen een korting op de contributie van €50,-. Leden die na hun eerste jaar nog niet in het bezit zijn van een clubscheidsrechterskaart ontvangen deze korting niet meer;
  • Mochten leden in hun tweede jaar de clubscheidsrechterskaart alsnog behalen, dan ontvangen zij met terugwerkende kracht deze korting alsnog over de contributie van het tweede jaar.

 B.Verplicht fluiten van competitiewedstrijden

 

  • Alle competitie spelende leden die in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart dienen per seizoen, bij door de technische commissie aan te wijzen competitiewedstrijden als scheidsrechter te fungeren;
  • Indien clubscheidsrechters verhinderd zijn voor de competitiewedstrijden waarvoor zij als scheidsrechter staan ingepland, dienen zij zelf voor vervanging te zorgen. De technische commissie dient tijdig van deze vervanging (competitiewedstrijd + vervanger) op de hoogte gebracht te worden;

 

Bij het niet voldoen van competitie spelende leden aan de onder punt B vermelde

verplichtingen zal de technische commissie, gemandateerd door het bestuur, het

desbetreffende lid een passende sanctie opleggen.


Bij verdere vragen, mail de scheidsrechterscommissaris via [email protected]l.