Covid-19

23-2 Beste leden en bezoekers,

In verband met de corona maatregelen kan er momenteel niet gehockeyd worden. Zodra er meer bekend is houden we u op de hoogte. 

Sportieve groet. 
 
23-2-2022 Algemeen